Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist Agnieszka Mierzejewska22/Female/Poland Recent Activity
Deviant for 9 Years
Needs Core Membership
Statistics 249 Deviations 2,004 Comments 18,383 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Activity


deviantID

Tenshi112
Agnieszka Mierzejewska
Artist
Poland
Current Residence: Warszawa
Favourite genre of music: rock, j-rock
Favourite photographer: michiko101
Favourite style of art: anime
Operating System: Windows XP Professional
MP3 player of choice: Creative MuVo v100
Wallpaper of choice: The Witcher
Skin of choice: human skin
Favourite cartoon character: the Cheshire Cat from "Alice in Wonderland"
Personal Quote: Ore-sama no.
Interests
  • Listening to: Jrock
  • Reading: student books
  • Watching: ...something...
  • Playing: guitar
  • Eating: I've gone underweight. damn.
  • Drinking: BAMBOOCHA
to :iconprivatebasementno13:

If you were watching me here, please also watch me there :3

jeszcze przenoszę wybrane prace, ale z tego konta nie będę już korzystać.

parapetówka ludzie!

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconbigmac1212:
BigMac1212 Featured By Owner Dec 8, 2012  Hobbyist Photographer
Happy birthday! :cake:
Reply
:iconbigmac1212:
BigMac1212 Featured By Owner Dec 8, 2011  Hobbyist Photographer
Happy birthday! :cake:
Reply
:iconpersonalitati:
PERSONALITATI Featured By Owner Apr 10, 2011
ZAPROSZENIE
Międzynarodowa wystawa portretów i karicature

- Rysownicy Stowarzyszenia w Rumunii przygotowanie wysoki wystawy.

- Zapraszamy do udziału w tym projektu kulturalnego. Do tego trzeba wysłać portret lub karykaturę Ion Luca Caragiale ([link]) i/lub Mihai Eminescu ([link])

- Będą w nim katalog wszystkich rysunków na wystawie. Wszyscy uczestnicy otrzymają w Katalogu Wystawy.

- Digital wzorów muszą mieć rozdzielczość 300 dpi i wielkości 21x30 cm lub więcej.

- Trzeba wysłać, również Zdjęcie wykonawcy i krótki szkic biograficzny. Będą one drukowane na płycie.

Adresy e-mail: muzeu_personalitati@yahoo.com ; ionita@personality.com.ro

Termin nadsyłania rysunków: 15 maja 2011 roku.

Życzymy powodzenia,
Nicolae Ionita (www.personality.com.ro/ionita.htm)

= = = = = = = = =

INVITATION
INTERNATIONAL EXHIBITION OF PORTRAITS AND CARICATURES

- Cartoonists Association from Romania preparing a bigger exhibition.

- We invite you to participate in this cultural project.
For this you need to send the portrait or caricature of Ion Luca Caragiale ([link]) and/or Mihai Eminescu ([link])

- Will be printing a catalog of exhibition. All participants will receive the exhibition catalogue free of charge.

- Digital designs must have 300 dpi resolution and size 21x30 cm or bigger.

- You must send, also, artist photo and a brief biography. They will be printed on the album.

Email Addresses: muzeu_personalitati@yahoo.com ; ionita@personality.com.ro

The deadline for submission of drawings: 15 May 2011.

We wish you much success,
Nicolae Ionita (www.personality.com.ro/ionita.htm)
Reply
:iconkuroihanazono:
KuroiHanazono Featured By Owner Dec 8, 2010
happy birthday!
Reply
:iconoh-ecstasyyy:
OH-EcstasYYY Featured By Owner Dec 7, 2010  Hobbyist Digital Artist
Happy birthday!><
Reply
:iconmichiko101:
michiko101 Featured By Owner Aug 30, 2010
Reply
:iconcitizen17:
citizen17 Featured By Owner Jun 25, 2010  Hobbyist Digital Artist
Thanks for the favie. :3
Reply
:iconnxnayx:
NxNayx Featured By Owner May 27, 2010  Hobbyist Digital Artist
thankyou 4 fave mate =D
Reply
:iconfirebat145:
Firebat145 Featured By Owner May 22, 2010  Hobbyist General Artist
Cześć Aga! Co u ciebie?
Reply
:iconkrishinya:
krishinya Featured By Owner May 10, 2010
:icongakupoplz::iconfaveplz:
Reply
Add a Comment: